Posts Are Coming Soon
Stay tuned...

Er du en flink og sliten pike?


15 tegn på at du kan være en flink & sliten pike

- hvor mange stemmer for deg?

Jeg har gjennom min praksis som Gestaltterapeut og Samtaleterapeut møtt veldig mange omsorgsfulle, dedikerte, flinke, men også veldig slitne damer. Jeg har erfart at mange av disse har mange fellestrekk og "flinke piker" har blitt et begrep vi til stadighet hører om og leser om. Hvem er så disse flinke pikene?

De flinke pikene strekker strikken langt og lengre enn langt, og det går - til det ikke går lenger. Til slutt er de så slitne at de ofte blir sykemeldt og/eller satt helt ut av funksjon - og de kan ha fått diagnosen utbrent eller deprimert av legen sin.

Jeg har laget en liste med noen av fellestrekkene. Er du en "flink pike"?

 1. Flinke piker tar på seg mye ansvar og har stor omsorg for andre. Jeg vil også påstå at de fleste har et utviklingspotensiale når det gjelder å ha den samme omsorgen for seg selv.

 2. De er pliktoppfyllende og arbeidsomme, ofte intelligente og dyktige.

 3. De liker å ha kontroll og er opptatt av å følge regler, gjøre det som er riktig og det som tar seg godt ut for omgivelsene.

 4. De er opptatt av å holde fasaden, dvs. ikke vise omverdenen at noe er vanskelig eller ikke er helt perfekt, "koste hva det koste vil" og ofte koster det egen helse, når de setter seg selv sist.

 5. Det er energikrevende å skjule hva som foregår bak fasaden, derav denne utmattelsen.

 6. De ønsker å leve opp til både egne og andres forventninger og er opptatt av alt de bør, må og skal gjøre.

 7. Jeg har også erfart at flere av de flinke pikene holder smerte på avstand ved å holde seg aktiv, være flink og mestre.

 8. Et fellestrekk er også at de føler verdi ut fra hva de gjør, i større grad enn for hvem de er.

 9. De er mye ytrestyrt på bekostning av egne behov.

 10. De stiller høye krav til seg selv og også de rundt seg og det kan føre til at relasjonene til omgivelsene kan "lide" under kravene.

 11. De ofrer seg for andre, det kan være barna, mannen, arbeidsgiver, venner osv. "Alle andres behov er viktigere enn mitt" og "det er egoistisk å gjøre ting for meg selv", synes å være holdningen.

 12. Resultatet over tid er at de kommer i ubalanse, og ubalanse er energitappende.

 13. De er ofte triste og oppgitt over egen utilstrekkelighet.

 14. Presset og belastningen over tid setter seg ofte i kroppen som fysiske plager i form av f.eks. muskelsmerter i nakke, skuldre og/eller rygg, en del hodepine.

 15. De sover dårlig og er skuffet over at de "måtte kaste inn håndkle" fordi kroppen ikke vil mer.

Kjenner du deg igjen? Dersom du trenger hjelp, har jeg god erfaring med å arbeide med dette. Ta kontakt via kontaktskjemaet som du finner under menypunktet "Kontakt meg"!!

Yvonne :)

#flinkpike #utbrent #utslit #sliten #kontroll #regler #trist #smerter #behov #omsorg #krav

Recent Posts
Arkiv
Search By Tags
No tags yet.

​© 2013 by Yvonne Haugen Ihle

All rights reserved.

Følg meg også på Facebook,

Instagram & Twitter

  
 • Facebook Metallic
 • Instagram Metallic
 • Twitter Metallic

​yvonne.ihle@hotmail.com

tlf: 905 30 634

Rolls vei 4,

1820 Spydeberg